• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunmalıdır.
  • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  • İlgili yetkili merciden Psikoteknik Test Raporu alınmalıdır.
  • Son 1 ay içerisinde sabıka kaydı (Adli Sicil Kaydı) alınmış olmalıdır.